Academisch Ziekenhuis Paramaribo Academisch Ziekenhuis Paramaribo Academisch Ziekenhuis Paramaribo Academisch Ziekenhuis Paramaribo Academisch Ziekenhuis Paramaribo
Chronische nierinsufficiëntie

Chronische nierinsufficiëntie staat voor een geleidelijke en onomkeerbare verslechtering van de nierfunctie. Als meer dan 90% van de nierfunctie is uitgevallen is een nierfunctie vervangende behandeling noodzakelijk.

De symptomen:

 • Hypertensie (hoge bloeddruk)
 • Bloed armoede (anemie) met als gevolg:
  • Cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit
  • Verminderde cognitieve functies
  • Verminderde kwaliteit van leven
  • Verminderde immuunrespons
 • Verhoogde bloedingsneiging
 • Zware vermoeidheid, lusteloosheid, misselijkheid, braken, verminderde eetlust
 • Vochtretentie (vochtophoping)
 • Spierkrampen, jeuk, droge huid
 • Verstoorde botstofwisseling
 • Stoornissen van het zenuwstelsel
 • Bij mannen: impotentie, libido verlies
 • Bij vrouwen: onvruchtbaarheid, amenorroe, libido verlies
 • Acidose (stoornissen in de zuurbasen huishouding)
 • Malnutritie (slechte voedingstoestand)


Complicaties:

 • Bloeddruk
 • Anemie
 • Vitamine D deficiëntie
 • Hyperfosfatemie
 • Metabole acidose
 • Kalium
 • Jicht
 • Hart-en vaatziekten


Oorzaken

Diabetes mellitus ( suikerziekte )

Hypertensie ( hoge bloeddruk)

Terugkerende urineweg – en nierinfecties

Obstructie ( blokkering ) van de urinewegen, onder meer door prostaatvergroting of nierstenen

Jarenlang gebruik van grote hoeveelheden pijnstillers en ontstekingremmers ( o.a. brufen, naproxen, voltaren )

Erfelijke aandoeningen zoals cystenieren

Autoimmuunziekten z.a.Lupus


Dieet
Advies van de diëtist is altijd zinvol. Elk dieetprogramma moet persoonlijk worden samengesteld. Hierbij wordt gelet op de zoutinname, kaliumgebruik, eiwitbeperking, vochtbeperking en fosfaatinname. Bij nierinsufficiëntie kan een te hoge zout- en vochtinname tot vochtretentie leiden, die op haar beurt een hoge bloeddruk, oedeem (vochtophoping) en hart- en vaatziekten veroorzaken. De uitscheiding van kalium bij patiënten met nierfalen kan ook verminderd zijn, wat kan leiden tot een hoog kaliumgehalte in het bloed en eventueel tot hartritmestoornissen. In de predialyse fase moet de eiwitinname beperkt worden terwijl in de dialyse fase de voeding voldoend eiwitten bepalen, omdat er tijdens dialyse aminozuren ( de bouwstoffen van eiwitten ) verloren gaan. Teveel fosfaat in het bloed onttrekt kalk aan de botten, waardoor ze poreus en brozer worden. Ook gewricht – en slagaderverkalking kunnen optreden.Geneesmiddelen

 • Bloeddrukverlagende geneesmiddelen. Behandelen van verhoogde bloeddruk is essentieel bij mensen met nierinsufficiëntie. Er zijn verschillende soorten medicijnen w.o. plasmiddelen ( diuretica) , welke behalve bloeddrukverlagend werkt , ook vochtstapeling vermindert, ACE- remmers en A2A’s. Deze hebben ook een nierbeschermend effect, vooral bij ernstige proteïnurie.
 • Erytropoese- stimulerende geneesmiddelen. Bij chronisch nierfalen maakt de nier niet genoeg erytropoetine aan,welke zorgt voor stimulatie van het beenmerg om rode bloedcellen aan te maken. Het gevolg hiervan is bloedarmoede (anemie). Men wordt dan gauw moe, voelen zich zwak en worden kortademig.
 • IJzer suppletie indien het ijzer gehalte te laag is in de vorm van tabletten of intravenous (injectie)
 • Cholesterol verlagende geneesmiddelen. Naast een vetarm dieet moeten soms cholesterolverlagende geneesmiddelen worden voorgeschreven.
 • Bicarbonaten. Deze zijn nodig omdat de nieren moeilijker zuren elimineren (bloedacidose)
 • Calcium en Vitamine D.
 • Kaliumbinders. Een te hoog kaliumgehalte in het bloed is gevaarlijk, daarom kan het nodig zijn naast een kaliumbeperkend dieet ook kaliumbinders gebruikt worden.


Gezondheidstips

 • Stoppen met roken en alcoholgebruik
 • Bloeddruk in de gaten houden
 • Diabetes voorkomen en behandelen
 • Regelmatig bewegen
 • Letten op de voeding