Academisch Ziekenhuis Paramaribo Academisch Ziekenhuis Paramaribo Academisch Ziekenhuis Paramaribo Academisch Ziekenhuis Paramaribo Academisch Ziekenhuis Paramaribo
Pre-dialyse

Predialyse is er op gericht om patiënten met nierinsufficiëntie zo lang mogelijk uit de dialyse te houden.

Bij de predialyse behandeling van patiënten met een chronische nierinsufficiëntie worden meerdere doelen nagestreefd:

 1. Het vertragen van verdere verslechtering van de nierfunctie.
 2. Het voorkómen van extra nierschade door medicatie, de juiste voeding en aanpassing van de leefstijl.
 3. Het behandelen van de gevolgen van nierinsufficiëntie / preventie van late complicaties
  Van nierinsufficiëntie.
 4. Het beïnvloeden van cardiovasculaire risicofactoren.
 5. Het behandelen van de symptomen van nierfalen.
 6. Controle van de preterminale nierinsufficiënte patiënt.
 7. Het voorbereiden op nierfunctievervangende behandeling.
 8. Eventueel het voorbereiden op niertransplantatie (niet echt mogelijk op korte termijn).
 9. Het tijdig starten van dialyse.