Informatie Ombudsbureau

De ziekenhuis organisatie is een complex gebeuren waar heel wat medewerkers bij betrokken zijn. Centraal hierin staat de patiënt. Het is onvermijdelijk dat er zich soms situaties voordoen in het ziekenhuis, die verbeterd kunnen worden. Bovendien kunnen er klachten zijn over zaken of situaties die de patiënt, bezoeker en/of familie niet aanvaardbaar vinden.


Als u klachten of problemen zou hebben, kunt u deze zo vlug mogelijk met de rechtstreeks betrokken (en) - arts, (hoofd)verpleegkundige of andere medewerkers bespreken.


U kan zich hiervoor ook op elk ogenblik richten tot het ombudsbureau van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.